• گذری بر سیره هدایتگرانه امام هادی(ع)

    گذری بر سیره هدایتگرانه امام هادی(ع)

    محمد جواد لسانی- محقق و پژوهشگر دینی در یادداشتی که به صورت اختصاصی در اختیار ایسنا قرار داد، در وصف و بزرگی و اقدامات علمی و برخورد امام هادی (ع) با زمامداران آن زمان و هادی و هدایت‌گر بودن حضرت امام هادی(ع) نوشت:امام هادی(ع) از کودکی تشنه دانش و کمال انسانی بود و هر دو را با هم می‌طلبد و پرسش و پاسخ پدر و فرزندی در خانه، روز به روز حضرت هادی (ص) را نسبت به دانش و معرفت وحیانی و بشری کامل تر می‌کند.

تاپ سه دین و اندیشه