• فجایع سوريه با فیلم و قلم مستندسازی شود

    خامه‌یار:فجایع سوریه با فیلم و قلم مستندسازی شود

    ولید درویش،نماینده پارلمان سوریه و فیلمساز جوان و برجسته سوری (22 دی‌ماه) ضمن حضور در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با عباس خامه‌یار، معاون توسعه روابط فرهنگی بین‌المللی این سازمان دیدار و گفت‌وگو کرد.

تاپ سه دین و اندیشه