• روایت‌های شیرین یک آزاده

    روایت‌های شیرین یک آزاده

    ‌دکتر قاسم جعفری یکی از آزادگان خراسان شمالی است که به گفته خودش مدت کوتاهی اسیر بوده که البته زمان اسارت وی هفت سال است.

تاپ سه فرهنگ حماسه