• مروری بر نتایج عملیات «عاشورا»

    مروری بر نتایج عملیات «عاشورا»

    امروز ۲۵ مهرماه سالروز آغاز عملیات «عاشورا» در سال ۱۳۶۳ است که منجر به بازپس گیری بیش از ۵۰ کیلومتر مربع از مناطق اشغالی در استان ایلام شد.

تاپ سه فرهنگ حماسه