• تلویزیون

    استاندارد تبلیغات را چه کسانی تعیین می‌کنند؟

    ذهن را می‌بندد و برای رسیدن به هدف از هر وسیله‌ای استفاده می‌کند؛ این تعریف رسانه‌ای «تبلیغ» است و درست در نقطه مقابل آموزش قرار می‌گیرد. اما رسانه‌ای که انحصار صوت و تصویر را در اختیار دارد، بودجه‌اش از محل درآمدهای عمومی کشور تامین می‌شود و خود را رسانه ملی می‌نامد، آیا به اعمال چنین تعریف صریحی از تبلیغ مجاز است؟

تاپ سه رسانه