• افتتاح نمایشگاه سازخانه

    می‌خواستم از دلِ درخت صدا دربیاورم

    یک سازنده‌ی ساز زن می‌گوید: سعی می‌کنم بساز و بفروش نباشم و با دلم کار کنم تا سازهایی که می‌سازم کیفیت داشته باشند، به همین دلیل چوب‌های زیبا را برای ساخت پیدا و تلاش می‌کنم آهسته و پیوسته پیش بروم.

تاپ سه تجسمی و موسیقی