• موسیقی نواحی را به حال خود بگذارید +‌ ویدئو

    نگاهی به آوردن موسیقی نواحی به خیابان‌ها

    موسیقی نواحی را به حال خود بگذارید +‌ ویدئو

    یک کارشناس موسیقی می‌گوید: اگر می‌خواهیم موسیقی نواحی و اقوام را به مردم معرفی کنیم باید با روش درست این کار را انجام دهیم. اینگونه نباشد که هنرمند حرفه‌ای را که یک جا نشین است، در مترو یا گوشه کنار خیابان بیاوریم و از او بخواهیم برای مردم اجرا کند و از طرفی از کار نوازنده دوره‌گرد جلوگیری کنیم و به او اجازه ندهیم کارش را انجام دهد. اگر بخواهیم همه چیز را دستکاری نکنیم و خُرده فرهنگ‌ها را از بین نبریم، موسیقی نواحی و اقوام خود به خود در بین مردم جا خواهد افتاد و مسیر گذشته را دنبال خواهد کرد.

تاپ سه تجسمی و موسیقی