• بزرگداشت مهدی حجوانی

    بزرگداشتی که مهدی حجوانی را خوشحال نکرد

    مهدی حجوانی در مراسم بزرگداشت خود گفت: من به دو وجه از این بزرگداشت خوشحال نیستم؛ یک وجه اجتماعی آن است، چراکه در این شرایط حال مردم ما خوب نیست و همچنین نگران این هستم که ادبیات کودک و نوجوان با توجه به شرایط اقتصادی فعلی لوکس شود و نویسندگان سری‌دوزی کنند.

تاپ سه ادبیات و کتاب