آسیب های مرتبط با روابط زوجین در خانواده

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • زندگی مشترک نیاز به تحمل سختی و تلاش دو طرفه دارد

    زندگی مشترک نیاز به تحمل سختی و تلاش دو طرفه دارد

    یک روانشناس حوزه خانواده گفت: اگر افراد با استفاده از مهارت‌های صحیح و معیارهای درست فرد مورد نظر خود را انتخاب کنند، زندگی مشترک چیزی جز آرامش و آسودگی خاطر نیست، اما اگر فرد تصور کند که زندگی مشترک زندگی بدون دغدغه است و فرد مقابل وظیفه مهیا کردن تمامی شرایط را دارد، این رویایی بیش نیست، زندگی مشترک نیاز به ساخته شدن، تحمل سختی‌ها و تلاش دوطرفه دارد.