• دردسرهای تعمیرات!

    دردسرهای تعمیرات!

    اولین کاری که بعد از خراب شدن گوشی، تلویزیون، یخچال یا هر دستگاه دیگری که از آن استفاده می کنید، انجام می دهید چیست؟ اکثر کاربران در چنین شرایط نگران کننده ای به نزدیک ترین مغازه تعمیراتی که در محل سکونت آن ها قرار دارد مراجعه می کنند یا به تعمیرکاری که نام آن را شنیده اند زنگ می زنند تا به منزل آن ها بیاید و دستگاه معیوب شده را تعمیر کند؛ بدون اینکه بدانند آن تعمیرکار کارش را بلد است یا خیر.

تاپ سه بازار