• چرا سگ‌ها استخوان‌ را دفن می‌کنند؟

    چرا سگ‌ها استخوان‌ را دفن می‌کنند؟

    جویدن استخوان از تفریحات مورد علاقه‌ی سگ‌هاست و اگر این استخوان را خیلی دوست داشته باشند حتی ممکن است ‌آن‌ را دفن کنند. برای انسان‌ها این رفتار کمی عجیب است چرا سگ‌ها چنین انرژی را صرف دفن کردن دارایی با ارزش‌شان می‌کنند؟

تاپ سه علم و فناوری جهان