آیت‌الله میرزای شیرازی

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
 • نفوذ انگلیسی یا قدرت میرزای شیرازی؟

  نفوذ انگلیسی یا قدرت میرزای شیرازی؟

  ۱۴۳ سال مستیِ قدرتِ پادشاهان و درباریان قاجار و انبوه امتیازات و ولخرجیها از کیسه خزانه مردم، حرمسراهای کوچک و بزرگ شاهانه و به یغما دادن میلیونها کیلومتر خاک کشور به قدرتهای شمالی و غربی، گویای یک حقیقت است و آن نابلدی در کشورداری و تمرکز بر خوشگذرانی، چه با از دست دادن خاک مادری، چه با واگذار کردن امتیاز بهره برداری از چاههای نفت و گاز و چه با فروش امتیاز توتون و تنباکو به استعمار پیر.

 • چرا نوه برادرزاده میرزای شیرازی بزرگ ترور شد؟

  چرا نوه برادرزاده میرزای شیرازی بزرگ ترور شد؟

  ۸۶ سال بعد از رحلت میرزای شیرازی بزرگ معروف به میرزای مجدد صاحب حکم تحریم تنباکو، دومین پسر نوه برادرش یعنی سیدحسن حسینی شیرازی به دست مزدوران صدام ؛ دیکتاتور معزول عراق در بیروت ترور شد.