احمد رضا خضری

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • "وحدت در چنبره سیاست"

    سید احمد رضا خضری استاد تاریخ تمدن اسلامی دانشگاه تهران نوشت: با نگاهی به آیات قرآن و سیره پیامبر(ص) می توان دریافت که آن حضرت مأموریتی انسانی و جهانی داشت و هیچ کس، حتی گمراه ترین افراد از آن جدا نشده است.