اخبار عكاسي

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • برای جشنواره‌ها عکاسی نمی‌کنیم!

    برای جشنواره‌ها عکاسی نمی‌کنیم!

    انسان همیشه حسرت لحظه‌های از دست رفته را خورده و سال‌ها با خاطرات خوب و بد آن زندگی کرده است. لذت یک لحظه‌ی شیرین سال‌ها در ذهن انسان می‌ماند و برای زنده نگه داشتنش بارها آن را به زبان آورده و تجسم می‌کند. کلمات با تمام قدرت‌شان نتوانستند پاسخ انسان جست‌وجوگر و کمال‌گرا را در تاریخ، علم، فرهنگ و...  بدهند.