اراضی ملی تصرفی

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • فارس بهشت زمین‌خواران نیست!

    فارس بهشت زمین‌خواران نیست!

    زمین‌خواری و تعرض به اراضی ملی و دولتی و تصرف انفال، از آن دست جرائمی است که علیرغم تاکیدات قانونگذار و مجری قانون و تدوین قوانین مشخص، به دلیل تاثیرات مالی بر زمین‌خواران و متصرفان، هیچ زمانی در کشور متوقف نشده است و همواره اخباری مبنی بر وقوع جرائم در این زمینه، در رسانه‌های رسمی و غیررسمی، منتشر می‌شود؛ اخباری که گاه منجر به واکنش‌های مثبت شده و گاهی نیز هیچ عقوبتی برای مرتکب یا مرتکبان به دنبال ندارد.!