از کار افتادن جایگاه‌های عرضه سوخت

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.