اعتراضات تونس

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • ویدئو / سوءمدیریت کرونایی در تونس قربانی گرفت

    ویدئو / سوءمدیریت کرونایی در تونس قربانی گرفت

    پس از گسترش اعتراض به سوءمدیریت دولت تونس در کنترل کرونا، رئیس‌جمهور این کشور، نخست‌وزیر را عزل کرد و پارلمان را به حالت تعلیق درآورد. معترضان که در شهرهای مختلف این کشور خواستار عزل نخست‌وزیر و انحلال پارلمان شده بودند، با شنیدن خبر برکناری نخست‌وزیر، جشن گرفتند. حزب حاکم تونس اقدام «قیس سعید» - رئیس‌جمهور این کشور- در برکناری نخست‌وزیر و تعلیق پارلمان را «کودتا» نامیده، اما رئیس‌جمهور می‌گوید به دنبال ایجاد آرامش است.