اکران آنلاین

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • یک پیشنهاد برای اکران آنلاین فیلم های "هنر و تجربه"

    یک پیشنهاد برای اکران آنلاین فیلم های "هنر و تجربه"

    یک فیلم ساز می‌گوید که حداقل کمکی که دولت می‌تواند، برای سینمای هنری و تجربی در نظر بگیرد، این است که امکانات «هنروتجربه» را به همان شکلی که در حال حاضر است، حفظ کند و در عین حال پیشنهاد می دهد که "همانطور که «هنروتجربه» سعی می‌کند، اکران فیلم‌هایش را از سینمای بدنه جدا کند، بهتر است در اکران آنلاین نیز اینگونه عمل کند و یک پلتفرم جداگانه برای اکران آنلاین فیلم‌هایش در نظر بگیرد."