بانکهای خصوصی

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • بانک‌های دولتی یا خصوصی؛ کدام واحدهای تملیکی بیشتری دارند؟

    بانک‌های دولتی یا خصوصی؛ کدام واحدهای تملیکی بیشتری دارند؟

    در حالیکه معاون هماهنگی امور اقتصادی وزارت کشور اعلام می کند که تعداد واحدهای تحت تملک بانک‌ها معادل ۱۷۹۳ است که این تعداد در تملک ۱۶ بانک قرار دارد، دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی می‌گوید این تعداد واحد تملیکی تنها در اختیار ۱۶ بانک نیست، بلکه در کل نظام بانکی کشور است. همچنین، دبیر کانون بانک‌های خصوصی معتقد است که تنها ۱۹ واحد در اختیار بانک‌های خصوصی است و باقی تحت تملک بانک‌های دولتی قرار دارد.