برادركشي

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • ماجرای ۱۷ بار خودکشی یک قاتل!

    ماجرای ۱۷ بار خودکشی یک قاتل!

    از رفتارهای «جاهلی» لذت می‌بردم. از همان دوران نوجوانی «رفیق‌باز» شدم و مشروب‌خوری و کشیدن سیگار را آغاز کردم. خیلی از اهالی محل از من می‌ترسیدند و حساب می‌بردند تا اینکه پا به خانه مجردی یکی از دوستانم گذاشتم ...