بنیادگرایی

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • سید جمال بنیادگرا نبود

    سید جمال بنیادگرا نبود

    اندیشمند اسدآبادی در عجب بود از اینکه متفکران اسلامی شب همه شب در برابر چراغ نفتی چمباتمه می‌زنند، اما هرگز از خود نمی‌پرسند که چرا وقتی حباب شیشه‌ای چراغ را می‌پوشاند، دود از چراغ برمی‌خیزد!