بن رودس

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • طرح بایدن برای خروج از افغانستان به دوران پسا ۱۱ سپتامبر پایان داد

    /تحلیل/

    طرح بایدن برای خروج از افغانستان به دوران پسا ۱۱ سپتامبر پایان داد

    "با گذشت ۲۰ سال از زمان وقوع حملات ۱۱ سپتامبر اهداف آمریکا در اولین سالهای بعد از این حملات شامل شکست هر گروه تروریستی برخوردار از دسترسی جهان و ایجاد دموکراسی‌های لیبرال در افغانستان و عراق غیر قابل سنجش هستند اما این اهداف در فضای هژمونی آمریکایی و هیجانات بعد از حملات ۱۱ سپتامبر به طور کلی پذیرفته شده بودند. تا سال ۲۰۰۹ و به هنگام پایان ریاست جمهوری جورج دبلیو. بوش در ضمن ویرانه‌های عراق و خرابی‌های ناشی از بحران مالی جهانی، روشن شد که آن اهداف دست نیافتنی بوده و این هژمونی آمریکا است که دارد افول می‌یابد."