تخریب خانه تاریخی

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • کام خانۀ شکری هنوز تلخ است

    کام خانۀ شکری هنوز تلخ است

    یگان حفاظت میراث فرهنگی استان اصفهان با فراخواندن مالک خانۀ ستاره‌دار «حاجی شکری»، مانع ادامۀ تخریب این بنا از داخل شده بود، اما گزارش‌ها حاکی از آن است که درِ این خانه شکسته شده و رفت‌وآمدهای مشکوک به آن، همچنان ادامه دارد.