تغذیه مصنوعی دشت

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • تغذیه مصنوعی؛ شاه کلید طرح تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی

    تغذیه مصنوعی؛ شاه کلید طرح تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی

    رئیس هیات مدیره انجمن هیدرولوژی ایران گفت: شاه‌کلید طرح تعادل‌بخشی افزایش میزان تغذیه آب در سفره‌های آب زیرزمینی است که باید از طریق تغذیه مصنوعی انجام شود، این امر به‌عنوان راهکار کوتاه‌مدت و بلندمدت راهگشا خواهد بود و نه تنها از نظر تامین آب، بلکه از نظر حفظ توان آبخوان‌ها مناسب است.