توری سایبان گلخانه ای

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • مشخصات فنی و انواع توری سایبان

    مشخصات فنی و انواع توری سایبان

    توری سایبان که به نام های مختلفی مثل شید گلخانه، توری سبز گلخانه و توری محافظت کننده گلخانه نیز خوانده می شود، از جمله اساسی ترین وسیله ها جهت برقراری تعادل در دمای داخل گلخانه ها و کم کردن درجه حرارت محیط داخلی گلخانه می باشد.