توسعه سواحل مکران

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • توسعه سواحل مکران با اولویت اجرای پروژه های پیشران هوشمندانه

    توسعه سواحل مکران با اولویت اجرای پروژه های پیشران هوشمندانه

    معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری سیستان و بلوچستان گفت: پس از اعلام طرح های سواحل مکران از سوی برخی از وزارتخانه‌ها پروژه هایی ارائه شده که موجب جهش موردنظر در توسعه مکران نخواهد شد و می بایست برای توسعه سواحل مکران پروژه های پیشران، هوشمندانه شناسایی و با در نظر گرفتن اعتبارات موردنیاز آن در قانون بودجه و تخصیص کامل آن، پروژه ها با اولویت اجرایی شوند.