جازموریان

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • بارش شن در"جازموریان"

    بارش شن در"جازموریان"

    جازموریان همواره کانون توجه است از محرومیت ها گرفته تا ظرفیت ها. اما در این فصل نوک پیکان به سمت سفره های خالی است که در خرابه های طوفان شن سوم بهمن ماه دفن شده اند.