حادثه تروریستی مسجد شیعیان در قندوز

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.