حجت نظری

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • ویدئو / این شیر قرار است ۲۰۰ سال در میدان حر بماند

    ویدئو / این شیر قرار است ۲۰۰ سال در میدان حر بماند

    حدود ۴۰ روز بعد از تخریب شیر ضلعِ جنوب شرقی میدان حر و اعتراضاتی که نسبت به آغاز عملیات بازسازی آن مطرح شد، سر انجام مجسمه جایگزین آن در وسط میدان نصب شد و صبح دوشنبه ۲۱ تیر، برزین ضرغامی - رییس سازمان زیباسازی - و حجت نظری - عضو کمیسیون فرهنگی، اجتماعی شورای شهر تهران - رونمایی شد، اما با این پیش شرط که در حال حاضر و برای حدود سه ماه شیر تازه نصب شده امتحان خود را از نظر مصالح مورد استفاده در ساختِ مجسمه پس دهد تا در صورت نتیجه دادن، کار مرمت سه شیر دیگر میدان حر و پایه مجسمه اصلی میدان یعنی نبرد گرشاسب و اژدها آغاز شود.