حزب رستاخیز

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • عضویت اجباری هر ایرانی در حزب شاه

    عضویت اجباری هر ایرانی در حزب شاه

    در اسفند ماه ۱۳۵۳، شاه حزب رستاخیز را بنا به توصیه‌ نظریه‌پردازان غربی مبنی بر اینکه کشورهای جهان سوم با حکومت‌های تک‌حزبی و دولت مقتدر بهتر می‌توانند به رشد و توسعه دست یابند، تاسیس کرد؛ بنابراین حزب «ایران نوین» و «حزب مردم» را منحل و سیستم تک‌حزبی در کشور ایجاد کرد.