حضور سخنگوی وزیر امور خارجه در ایسنا

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.