حمیدرضا شاه‌آبادی

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • پیرمرد موقری که هربار می‌شد چیزی از او یاد گرفت

    پیرمرد موقری که هربار می‌شد چیزی از او یاد گرفت

    عمدتا او را با شعرهای کودکی که سروده به یاد می‌آورند درحالی که دوست‌ نداشت فقط با آن‌ها او را بشناسند، او را نیمای شعر کودک و پیشقراول شعر کودک می‌خوانند و با جمالزاده مقایسه‌اش می‌کنند، یکی هم با این تعبیر از او یاد می‌کند: «پیرمرد محترم و موقری که هربار می‌شد چیزهای زیادی از او یاد گرفت»؛ محمود کیانوش.