حواشی آزادسازی 6000 محدوده و معدن غیرفعال

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.