خط لوله انتقال نفت خام گوره - جاسک

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.