خط معیشت

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • پایان خوش آخرین دستمزد قرن!

    /وزارت کار و بازار اشتغال در سال ۹۹/

    پایان خوش آخرین دستمزد قرن!

    سال ۱۳۹۹ در حالی آغاز شد که اگر چه بیش از هر چیز، بازار کار کشور تحت تاثیر ویروس منحوس کرونا دستخوش تغییر و تحولات بسیاری قرار گرفت و مردم، کسبه، کارگران، کارمندان، بازنشستگان، کادر درمان و در یک کلام تمام کشور در سایه کرونا سالی سخت و غمبار را با همه ناملایمات آن پشت سر گذاشتند اما دستکم پایان سال ۱۳۹۹ از جنجال و حواشی جلسات دستمزد در ابتدای سال به دورماند و پایان خوشی را برای تصویب آخرین دستمزد قرن رقم زد.