دغدغه‌های شغلی

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • زندگی کارکنان شهربازی چگونه است؟

    /دغدغه‌های شغلی/

    زندگی کارکنان شهربازی چگونه است؟

    آن‌وقت‌ها که حوصله‌اش بود، همیشه به بچه‌های آن آقایی که کاپیتان اتاقک کوچک کنترل چرخ و فلک و ترن هوایی و رودخانه وحشی و ماشین برقی و تونل وحشت و ... بود، حسودی می‌کردیم. می‌گفتیم خوش به حال بچه‌هایش. هر وقت دلشان بخواهد می‌توانند بیایند شهربازی و هر چقدر بخواهند سوار اینها شوند و کیف کنند. اما از حال و روزشان واقعا خبر نداشتیم.