راه های مقابله با حاشیه نشینی

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • آخرین وضعیت حاشیه نشینی در کلانشهر تبریز

    در میزگرد ایسنا بررسی شد

    آخرین وضعیت حاشیه نشینی در کلانشهر تبریز

    توسعه شهرنشینی و هجوم سیل آسای روستاییان به شهرها به ویژه در شهرهای بزرگی همچون تبریز  پدیده ای به نام حاشیه نشینی ایجاد کرده و مدیریت شهرها را با چالش بزرگی مواجه کرده است، تراکم بالای جمعیت، فقدان تسهیلات مناسب زندگی، کمبود خدمات اولیه زیربنایی، محیط زیست نامناسب، برخی ناهنجاری‌های اجتماعی و .... ره‌آورد حاشیه نشینی برای شهرهاست.