سازمان اطلاعات و امنيت كشور-ساواك-

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
 • آقازادهِ خاصترین رهبری که شش سالگی زبان باز کرد

  آقازادهِ خاصترین رهبری که شش سالگی زبان باز کرد

  محمد ملقب به مصطفی دیرتر از سن معمولِ بچه ها زبان باز کرد. او تا چهار سالگی بیشتر از چند کلمه نتوانست حرف بزند و از شش سالگی که به مکتبخانه محل رفت زبانش کم کم باز شد.

 • آیت اللهی که پایش در روغن زیتون سوزانده شد

  آیت اللهی که پایش در روغن زیتون سوزانده شد

  پشتِ سر پدرم را طوری با مته سوراخ کرده بودند که انگشت دستم داخل سرش فرو می‌رفت. پاهایش را طوری تا زانو در روغن زیتون سوزانده بودند که گوشت پاهایش پخته و کاملا سوخته بود. دستش را طوری شکسته بودند که از آرنج‌ آویزان بود. بدتر از همه موقع تحویل پیکرشان به ما گفتند: «باید امضا دهی که پدرت به مرگ طبیعی مرد.»

 • کولاک تیمور

  کولاک تیمور

  جوانِ زن و بچه دوست ایلیاتی بعد از منصوب شدن به مقام فرمانداری نظامی تهران به جان زنان و دختران خرس انداخت، پادگان مرکز ۲ زرهی را به شکنجه‌گاه تمام و کمال تبدیل کرد، توده‌ای‌های ارتش را قلع و قمع کرد، فداییان اسلام را به طرز فجیعی به جوخه اعدام سپرد و پیرمرد محترمی چون آیت‌الله سیدابوالقاسم کاشانی را اذیت و آزار داد و لقب «قصاب تهران» را از آن خود کرد.

 • سخت ترین دادگاه نظامی علیه نخست وزیر

  سخت ترین دادگاه نظامی علیه نخست وزیر

  دکتر محمد مصدق که دو دوره نماینده مجلس شورای ملی بود و با انتخاب محمدرضا شاه ۲۵ ماه نخست وزیر ایران شد، با توطئه ها و سنگ اندازیهای دربار و تیمسارهای وابسته به سرویس های اطلاعاتی آمریکا با بحران، کارشکنی، ترور شخصی و حذف فیزیکی اعضای دولتش روبرو شد و هر بار به شیوه ای معجزه آسا، نجات یافت، اما توطئه کوتای آمریکایی – انگلیسی ارتش علیه دولتش در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ بالاخره او را از پا درآورد.