سایه به سایه رضا شاه تاریخ راه آهن سراسری ایران

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • راه‌آهن ضروری مصالح مملکت است

    راه‌آهن ضروری مصالح مملکت است

    مهدی‌قلی هدایت مخبرالسلطنه در دفاع از لایحه در مجلس گفت: گفتم از راه‌آهن منافع مادی مستقیم منظور نیست. منافع غیرمستقیم راه‌آهن بسیار است. نظمیه یا نظام هم منافع مادی ندارد، ضروری مصالح مملکتند.