سفره آب زیرزمینی

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • کاهش حدود ۳ متری تراز آب‌های زیرزمینی عمیق گلستان

    کاهش حدود ۳ متری تراز آب‌های زیرزمینی عمیق گلستان

    سرپرست دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای گلستان گفت: تیرماه امسال تراز آب زیرزمینی نسبت به ماه مشابه درازمدت در آبخوان عمیق استان بیش از ۲ متر و ۹۰ سانتیمتر کاهش یافته است.

  • منابع آب زیرزمینی در شرایط بحرانی

    منابع آب زیرزمینی در شرایط بحرانی

    با توجه به افزایش موارد فرونشست زمین در کشور و شناسایی ۴۴ محدوده پرخطر فرونشست طی ۱۵ سال گذشته، یک فعال حوزه آب ضمن بیان اینکه یکی از عمده‌ترین دلایل فرونشست زمین خشک شدن سفره‌های آب زیرزمینی است، گفت: قوای سه‌گانه باید در نظر داشته باشند که خشک شدن منابع آب زیرزمینی کشور در شرایط حادی است و اگر فکری به حال آن نشود شاید هیچگاه احیا و خسارات آن جبران نشود.