شرکت دلکو

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • انسان، سیر تکامل و آگاهی

    انسان، سیر تکامل و آگاهی

    میل و اشتیاق انسان برای کشف پدیده های جدید و زندگی بهتر همواره باعث پیشرفت علم و تکنولوژی شده است. انسان از ابتدای خلقت تاکنون در دوران مختلف، با شرایط مختلفی روبرو بوده است. انسان از زمانی که به چگونگی اهلی کردن حیوانات و روش های کشاورزی دست پیدا کرد، عصر شکار پایان یافت و عصر زمین شروع شد، عصری که زمین بسیار ارزشمند شده و پادشاهان عموماً برای افزایش قلمرو می جنگیدند. با اکتشافات بیشتر، کشف انواع فلزات و اختراع ماشین بخار عصر صنعت شروع گردید که با گسترش اینترنت و وسایل ارتباطی، این عصر نیز پایان یافته و عصر ارتباطات شروع شد. عصری که هم اکنون نیز در آن زندگی می کنیم.

  • رونق تجارت الکترونیک، نیمه ی پر لیوان ویروس کرونا

    رونق تجارت الکترونیک، نیمه ی پر لیوان ویروس کرونا

    همه گیریCOVID-19 در جهان مهم ترین رویداد سال 2020 بود که پیامدهای آن در طول این دهه ادامه دارد، یکی از این پیامدها حرکت به سمت استفاده بیشتر از دنیای دیجیتال می باشد. اگرچه ناگهان مجبور به تعطیلی فعالیت های اقتصادی و اجتماعی شدیم اما فرصتی برای پیشرفت به سمت تجارت الکترونیکی ایجاد گردید که این امر اکنون به یک امر عادی تبدیل شده است و مردم به این سبک زندگی عادت کرده اند. تعداد انبوهی از مصرف کنندگان به خرید اینترنتی روی آورده اند.