شورای انتقالی جنوب یمن و دولت مستعفی

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.