شورای سیاستگذاری طرح ملی انتخاب و معرفی روستای قرآنی ایران

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.