شیوع

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • مراقب "آنومی"  عصر کرونا باشید

    مراقب "آنومی" عصر کرونا باشید

    شاید اصطلاح "آنومی" تا به حال به گوش بسیاری از شما نخورده باشد، اما یقین بدانید که بارها و بارها گرفتارش شده اید، این گرفتاری کلا چیز خوبی نیست و باید از آن پرهیز کرد، اما وقتی در محاصره کرونا باشید و پای جان شما وسط باشد، قضیه دیگر شوخی بردار نیست.