صحن عتیق (قدیم)

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • دو تصویر متفاوت از یک زاویه به فاصله ۴۳ سال

    دو تصویر متفاوت از یک زاویه به فاصله ۴۳ سال

    همه چیز در این دو تصویر متفاوت از یکدیگرند، به جز زائران در حال رفت‌وآمد در صحن عتیق حرم حضرت معصومه (ص). از مقرنس‌های حذف شده در زیر طاقی‌های صفوی حرم گرفته تا درگاه‌ها و رواق‌های صحن که جایشان را به ورودی‌های بزرگ با مقرنس‌های جدید داده‌اند.