صدا

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • مغز چطور تفاوت صحبت و صدا را تشخیص می‌دهد؟

    مغز چطور تفاوت صحبت و صدا را تشخیص می‌دهد؟

    محققان برای اولین بار شواهد فیزیولوژیکی ارائه داده‌اند که نشان می‌دهد یک سیستم مدولاسیون عصبی گسترده(گروهی از نورون‌ها که عملکرد نورون‌های تخصصی را تنظیم می‌کنند) به شدت بر پردازش صدا در یک منطقه مهم شنوایی مغز تأثیر می‌گذارد. این مدولاسیون عصبی به نام استیل کولین، می تواند به شبکه شنوایی اصلی مغز در تشخیص گفتار از صدا کمک کند.

  • کشف یک فراماده جاذب صدا در طبیعت

    کشف یک فراماده جاذب صدا در طبیعت

    پژوهشگران انگلیسی در بررسی جدید خود توانسته‌اند نوعی فراماده در طبیعت بیابند که می‌تواند صدا را جذب کند.