صنف

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • از جوجه‌کُشی تا مرغ ۱۸ هزار تومانی!

    از جوجه‌کُشی تا مرغ ۱۸ هزار تومانی!

    با ثابت بودن و پایین بودن قیمت مرغ در ماه های قبل، تولیدکنندگان و ذی نفعان تولید مرغ دست به کار شدند؛ جوجه‌های یک روزه کشته شدند و تخم مرغ‌هایی که قرار بود چند روز بعد از آن جوجه‌ای به در آید را شکستند تا قیمت مرغ اوج بگیرد.