طرح احیا، فعال‌سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.