طرح تسهیل کسب و کار

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • وکالت و چالش‌های جدید آن

    وکالت و چالش‌های جدید آن

    بهترین مثال بارز توسعه نامتوازن، توسعه انسانی در ایران است. سوءمدیریت آشکار در حوزه آموزش عالی و تحصیلات تکمیلی نه‌تنها موجب افول برخی از رشته‌های مهم همچون تاریخ، معارف اسلامی، فقه، فلسفه، ادبیات فارسی، زبان انگلیسی، زبان فرانسه، ادبیات عرب و حتی اقتصاد و... شده، بلکه به‌ دور از هر برنامه مشخصی برخی از رشته‌های علوم انسانی همچون حقوق، دارای بیشترین متقاضی و دانشجو است.