عادی سازی روابط میان مراکش و اسرائیل

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.