فرمانده کل نیروهای سوریه دموکراتیک (قسد)

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.