فرهنگسراها

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
 • فرهنگسراهای شیراز با رسالتشان فاصله دارند

  رئیس کمیته فرهنگی شورای شهر شیراز:

  فرهنگسراهای شیراز با رسالتشان فاصله دارند

  رئیس کمیته فرهنگی شورای شهر شیراز با بیان اینکه فرهنگسرا زیرساختی مهم در پویا کردن رخدادهای فرهنگی است، گفت: با وجودی که این مراکز می‌توانند نقش مهمی در ارتقا فرهنگ عمومی جامعه داشته باشند عمده فعالیت‌ آنها به آموزش‌های روتین و بدون ایده‌های نوآورانه محدود شده است.

 • دورهمی ماسکی اهل قلم در شیراز

  دورهمی ماسکی اهل قلم در شیراز

  روز قلم، بهانه‌ی پاسداشت آدم‌هایی‌ست که کمتر حرف می‌زنند و تراوش‌های ذهنی‌شان را باید از نوشته‌هایشان فهمید؛ حرف‌هایی که برای همیشه می‌ماند و خواننده دارد؛ آدم‌هایی که کمتر حرف می‌زنند و بیشتر می‌اندیشند و حاصل اندیشه‌هایشان را که باور قلبی بر آن بار شده است را به نگارش در می‌آورند تا قامت یار مهربان به خود بگیرد.