فریدون جیرانی

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • ناگفته های یک تهیه کننده / سینما از بین رفت

    به مناسبت روز ملی سینما و در ادامه سلسله نشست‌های تاریخ شفاهی، موزه سینمای ایران طی یک هفته هر روز گفتگوی تفصیلی با یکی از عوامل تاثیرگذار سینمای ایران را منتشر می کند. 24 شهریورماه گفتگوی «محسن علی اکبری » تهیه کننده سینمای ایران را می‌خوانید.

  • روایت رسول صدرعاملی از بهترین و مهم ترین فیلم هایش

    روایت رسول صدرعاملی از بهترین و مهم ترین فیلم هایش

    رسول صدرعاملی، فیلم «گل های داودی» را مهم ترین فیلمش می داند و فیلم «زندگی با چشمان بسته» را بهترین فیلمش می داند و در عین حال با اشاره به قصه فیلم «قربانی» می گوید: اگر قرار باشد دوباره یکی از فیلم‌هایم را بسازم همین فیلم را انتخاب می کنم ، زیرا به لحاظ شرایط اجتماعی و حرفی که قصه می‌زند ، متفاوت بود.